Etusivu

Älykylä® on kokoaan suurempi älykkään asumisen konsepti, joka tähtää maaseudun elinvoimaisuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden kasvattaminen, asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, elämisen laadun ja helppouden, sekä turvallisuuden lisääminen. Resurssiviisautta kasvatetaan kiertotaloutta hyödyntämällä.

Älykylä® hyödyntää neljännen teollisen vallankumouksen luomia mahdollisuuksia, joilla muutetaan perinteisiä käsityksiä työnteosta ja tuotantomuodoista.  Älykylä® muuttaa myös totuttuja hallinto- ja talousmalleja tuottamaan lisäarvoa ja lisätuloja asukkaille. Se hyödyntää useita olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla yhteisön eduksi. Oman energiantuotannon, jakamistalouden, kiertotalouden, palveluiden tuottamisen ja joukkoyrittämisen myötä syntyy elämisen aikana merkittäviä säästöjä. Älykylä®-mallissa asukkaat voivat kilpailuttaa vaiheet suunnittelusta rakentamiseen isompina kilpailutuserinä jo rakennusvaiheessa.


 

_______________________________________________________________________________________________

Älykylä® -pilotti GeoHouse Älykylä nousee Utajärvelle

Lue lisää Kohteet-sivultamme!