Etusivu

Utajärvelle valmistellaan GeoHouse Älykylää. Tule mukaan heti, niin pääset vaikuttamaan lopputulokseen.

Maaseudun rakennemuutosta tekemässä!

Kaupallinen yhteistyö

Maailma muuttuu nopealla tahdilla ja megatrendit vaikuttavat kaikkien elämään. Urbanisaatio on ollut käynnissä pitkään. Ihmiset muuttavat kaupunkeihin, koska maaseudun tarjoamat palvelut ja työmahdollisuudet ovat vähentyneet. Silti maaseudun elinvoimaisuus on pysynyt suomalaisten sydämissä tärkeänä arvona. YLE:n teettämän kyselyn mukaan jopa 80 % suomalaisista haluaa maaseudun pysyvän elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Maaseudun asukkaat ovat myös kaupunkilaisia onnellisempia. Kanadalaistutkimuksen mukaan maaseudun asukkaat ovat jopa kahdeksan kertaa onnellisempia, kuin kaupungeissa asuvat. Kyselytutkimuksessa otanta oli 400.000 ihmistä. Myös Suomessa onnellisuutta on tutkittu ja maaseudun ihmisten on todettu olevan onnellisempia. He kokevat myös enemmän turvallisuutta.

Rakennemuutos vaatii uutta lähestymistapaa

Me hajoitimme rakentamisen perinteiset ajattelumallit ja kokosimme osat uudelleen paremmin tulevaisuutta kestävästi. Älykylä -konseptia on rakennettu huomioiden asumiseen ja elämiseen vaikuttavat asiat täysin uudella tavalla. Ihmislähtöisyys ja talous ohjaavat toimintaamme, mutta myös muut arvot ovat läsnä kaikessa tekemisessämme.

Ympäristöystävällistä ja taloudellista

Arctic Smart Village Oy:n kehittämä ympäristöystävällisen, älykkään ja taloudellisesti elinvoimaisen asumisen Älykylä  vastaa asukaslähtöisesti elämisen erilaisiin tarpeisiin. Nykyaikainen energiaomavarainen kylä houkuttelee asukkaikseen ihmisiä, jotka haluavat asua modernisti, resurssiviisaasti ja yhteisöllisesti. Älykylä sopii kaikille!

Inspiroiva ympäristö ja hyvät tietoliikenneyhteydet houkuttelevat tekemään etätöitä kotitoimistoista käsin, sekä lisäävät luovuutta, tehokkuutta ja hyvinvointia asukkailleen. Perustettavat älykylät työllistävät osan sen asukkaista ja luovat elinvoimaisuutta sijaintipaikkakunnan olosuhteet huomioiden. Elinvoimainen kylä lisää myös ympäröivän alueen elinvoimaisuutta alueen ostovoiman ja palvelutason kasvaessa. Kunnalle tulevat hyödyt kertautuvat lisätyöpaikkojen ja verotulojen kasvaessa koko alueella.

Asukkaat tekevät asuinympäristön sellaiseksi kuin itse haluavat. Kylien synnyttämä uusi palvelutarjonta on kaikkien käytettävissä. Yhteisöllisyyteen kannustamme monipuolisilla ratkaisuilla. Motivaattorit ovat rakenteellisia, teknisiä ja taloudellisia. Niiden toivotaan synnyttävän asukkaissa myös aitoa halua osallistua ja auttaa yhteisön hyvinvoinnin kasvua. Emme kuitenkaan usko pakkoon, vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Meistä on tärkeää huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja arvostaa ihmisten itsenäisyyttä myös tässä asiassa. Ketään ei tuomita, vaikka haluaisikin nauttia omasta rauhasta.

 

 

Muutoksille vastustuskykyinen

Muutosnopeus on liian kova vanhanaikaiselle hallintomallille. Sen vuoksi luotamme asukaslähtöiseen hallintomalliin, jossa valta kylän asioista on kyläläisillä. Meidän talouden mallissa kylästä ulos suuntautuvat rahavirrat suunnataan ensisijaisesti kylän sisäiseen kiertoon tuottamalla perushyödykkeitä mahdollisimman pitkälle kylässä. Myös totutut omistajuuden mallit laitetaan uuteen järjestykseen. Yhteisomistusten, jakamistalouden ja kiertotalouden yhdistäminen on paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti kannattavaa. Älykylässä resurssiviisaus on arkipäivää ja tuotteiden uudelleen hyödyntäminen vähentää myös hiilijalanjälkeä.

Vastaamme myös globaaleihin haasteisiin

Ilmastonmuutos, kuivuus, nälänhätä, väestönkasvu.. Kaikki lisäävät ihmisten tarvetta siirtyä uusille asuinalueille. Emme pysty liikettä pysäyttämään, mutta meidän mallilla voidaan perustaa uusia asuinyhteisöjä, joissa asukkailla itsellään on mahdollisuus tehdä yhteisöstä sellainen, jonka he itse haluavat. Me voimme tarjota heille avaimet ja rakennuspalikat hyvän elämän luomiseen. Kotinsa jättävät ihmiset kaipaavat uutta kotia, jossa voivat jatkaa turvallista elämää. Me voimme tarjota sen lisäksi tavan elinvoimaiseen ja helppoon asumiseen.

Kiinnostuitko yhteistyöstä tai asumisesta? Ota yhteyttä!

Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen info@arctic2020.fi

tai soittaa numeroon 040-514 5000

Osoite:

Ainonkatu 1 (2.krs)

96200 Rovaniemi