Etusivu

Älyasumisen uusi taso

Maailma muuttuu, halusimme sitä tai emme. Siksi olemme tarttuneet reippaasti ruoriin kiinni ja ohjaamme muutosta ihmislähtöisempään suuntaan. Arctic Smartness Village Oy:n kehittämä ekologisen, älykkään ja taloudellisesti kannattavan asumisen konsepti vastaa asukaslähtöisesti elämisen erilaisiin tarpeisiin. Nykyaikainen energiaomavarainen kylä houkuttelee asukkaikseen tavallisia ihmisiä, jotka haluavat asua modernissa, rauhallisessa ja turvallisessa yhteisössä lähellä luontoa. Asukkaille yhteisön hyvinvointi on tärkeää ja he haluavat osallistua yhteisön kehittämiseen. Konseptimme parantaa maaseudun houkuttelevuutta luomalla uutta elinvoimaista asumisen muotoa harvaan asutuille seuduille.

Inspiroiva ympäristö ja hyvät tietoliikenneyhteydet houkuttelevat tekemään etätöitä kotitoimistoista käsin, sekä lisäävät luovuutta, tehokkuutta ja hyvinvointia asukkailleen. Perustettavat älykylät työllistävät osan sen asukkaista ja luovat elinvoimaisuutta sijaintipaikkakunnan olosuhteet huomioiden. Elinvoimainen kylä lisää myös ympäröivän alueen elinvoimaisuutta alueen ostovoiman ja palvelutason kasvaessa. Kunnalle tulevat hyödyt kertautuvat lisätyöpaikkojen ja verotulojen kasvaessa koko alueella.

Sitoutuminen yhteisöön motivoi kehittämään asuinympäristöä ja yhteisöllisyyttä uudenlaisen yhteiskunnallisen ajattelutavan myötä. Yhteisön jäsenet ovat myös kylän sydämen omistajia ja päätöksentekijöitä. Kylien synnyttämä uusi palvelutarjonta on kaikkien käytettävissä. Yhteisöllisyyteen kannustamme monipuolisilla ratkaisuilla. Motivaattorit ovat rakenteellisia, teknisiä ja taloudellisia. Niiden toivotaan synnyttävän asukkaissa myös aitoa halua osallistua ja auttaa yhteisön hyvinvoinnin kasvua. Emme kuitenkaan usko pakkoon, vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Meistä on tärkeää huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja arvostaa ihmisten itsenäisyyttä myös tässä asiassa.

Vanhat totutut mallit lentävät kaaressa romukoppaan

Maailma ja yhteiskunta muuttuu vauhdilla. Poliitikoilla on hirveä hätä tehdä päätöksiä, mutta ei aikaa valmistella niitä kunnolla, kun muutosnopeus on liian kova vanhanaikaiselle hallintomallille. Sen vuoksi luotamme asukaslähtöiseen hallintomalliin, jossa valta kylän asioista on kyläläisillä. Kansainvälinen talouskehitys on jo pitkään suunnannut ihmisten rahojen kulkua kohti kansainvälisiä tilejä. Laillinen veronkierto, veroparatiisit ja yleinen ahneus nakertaa yhteiskuntaa ja yhteisöjä. Meidän talouden mallissa kylästä ulos suuntautuvat rahavirrat suunnataan ensisijaisesti kylän sisäiseen kiertoon tuottamalla perushyödykkeitä mahdollisimman pitkälle kylässä. Myös totutut omistajuuden mallit laitetaan uuteen järjestykseen. Yhteisomistusten, jakamistalouden ja kiertotalouden yhdistäminen on paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti kannattavaa. Älykylässä resurssiviisaus on arkipäivää ja tuotteiden uudelleen hyödyntäminen vähentää myös hiilijalanjälkeä.

Konseptin sosiaalisia mahdollisuuksia ei ole ehditty edes vielä kovin tarkasti pohtia, mutta jo nyt on havaittu erittäin monipuolisia mahdollisuuksia sosiaalisen palvelutarjonnan ja ihmisten välisen kanssakäymisen saralla. Olemme erittäin kiinnostuneita siitä, mitä vaikutuksia voi konseptiin sisäänrakennetulla yhteisöllisyyden tukemisella olla vaikkapa syrjäytymisen tai vanhusten yksinäisyyden haasteisiin.

Vastaamme myös globaaleihin haasteisiin

Ilmastonmuutos, kuivuus, nälänhätä, väestönkasvu.. Kaikki lisäävät ihmisten tarvetta siirtyä uusille asuinalueille. Emme pysty liikettä pysäyttämään, mutta meidän mallilla voidaan perustaa uusia asuinyhteisöjä, joissa asukkailla itsellään on mahdollisuus tehdä yhteisöstä sellainen, jonka he itse haluavat. Me voimme tarjota heille avaimet ja rakennuspalikat hyvän elämän luomiseen. Kotinsa jättävät ihmiset kaipaavat uutta kotia, jossa voivat jatkaa turvallista elämää. Me voimme tarjota sen lisäksi tavan elinvoimaiseen ja helppoon asumiseen.

Energiaomavarainen älykylä on myös resilientti muutosten vaikutuksille. Kun koko taloudellinen toimintamalli on rakennettu tukemaan yhteisön elinvoimaisuutta, ei mahdolliset kriisit pääse iskemään yhteisön asukkaisiin kovinkaan helposti. Omistusjärjestelyillä tuodaan turvaa ja vakautta talouden vaihteluihin jokaiselle asukkaalle uudistusten aikakaudella. Se rauhoittaa mieltä ja lisää onnellisuutta, kun kokee luottamusta tulevaisuuteen.

Kiinnostuitko yhteistyöstä tai asumisesta? Ota yhteyttä!