Älykylä.fi

– Älykylä.fi -portaali avataan kesällä 2019! –

Älykylä.fi -portaali on ASV Arctic Smart Village Oy:n perustama, ylläpitämä ja omistama sähköinen kilpailutus- ja palveluportaali. Älykylä.fi -portaalia hallinnoidaan ASV Arctic Smart Village Oy:n toimesta. Portaalin teknisestä toteutuksesta ja graafisesta ulkoasusta vastaa Platform of Trust Oy.

 

Toimintaperiaate

 

Älykylä.fi -portaaliin rekisteröityneille alihankkijoille ja toimittajille lähetetään kulloinkin meneillään olevista kilpailutuksista tarjouspyyntö sen mukaan, minkä alan tarjouksista he ovat kiinnostuneita.