Palvelumme

  • Maaseudun kehittäminen
  • Asumisen laadun parantaminen
  • Elinvoimaisuuden lisääminen
  • Rakentamisen kustannustehokkuuden lisääminen
  • Yhteisöllisyyden kehittäminen
  • Ilmasto- ja ympäristöystävällisen asumisen kehittäminen
  • Resurssiviisauden lisääminen
  • Älykkään teknologian tuominen osaksi asumista

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai laittamalla sähköpostia info@arctic2020.fi -osoitteeseen.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

ASV Arctic Smart Village Oy

Ainonkatu 1 (2.krs)

96200 Rovaniemi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Arctic Smart Village sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yritysten lehdistöaineiston jakelu mediaan. Yrityksen toimintaan liittyvien asioiden hoitaminen. Asiakastilausten käsittely. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai mainontaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Maakunta

Titteli

Sosiaalisen median tilien yksilötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhteistyökumppaninen kanssa käytävien keskusteluiden ja tiedonvaihdon perusteella yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoitetietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Arctic Smartness Village Oy:n käyttämä tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.