Ota yhteyttä


Juri Laurila
Yhtiön toimitusjohtaja ja konseptin ideanikkari on toiminut pitkään erilaisissa yhteiskuntaa kehittävissä tahoissa aktiivisella ja ennakkoluulottomalla tavalla. Hän vie rohkeasti kehitystyötä laaja-alaisesti kohti tulevaisuutta. Peloton innovaattori ei ole oppinut kangistumaan vanhoihin kaavoihin. Jos jokin asia vaatii muutosta, hän laittaa itsensä likoon muiden puolesta 100 prosenttisesti. Hänen tavoitteena on kehittää ihmisten elämänlaatua ja ympäristöystävällisyyttä, jotta meillä kaikilla olisi parempi olla ja elää maailman parhaassa maassa.

Jurille luonto on tärkeä. Luonnosta löytyy rauhaa joskus hyvinkin hektiseen elämään ja sydämen syke laskee, jolloin koko keho voi paremmin. Metsät tarjoavat myös eettisesti puhtainta mahdollista lihaa, marjoja, sieniä ja muuta ravintoa hengen ravinnon lisäksi. Kasvavat metsät tuottavat kohisten uusiutuvia raaka-aineita sitoen samalla hiiltä ilmakehästä. Metsien kasvukyvyn varmistaminen onkin Jurin mielestä ainoa realistinen tapa torjua merkittävästi ilmaston lämpenemistä Suomessa päästöjen vähentämisen ohella.

Luonnon ohella yhteiskunnan kehittäminen on Jurille lähellä sydäntä. Teknologian kehittyminen muuttaa perinteisiä yhteiskuntamalleja ja tulojen jakautumista ihmisten välillä. Jurin haaveena on luoda ihmisille mahdollisuus parempaan huomiseen kehittämällä uutta yhteiskuntamallia, jossa naapurit tunnetaan, läheiset ihmiset ja yhteisö tunnetaan omaksi voimavaraksi ja elinvoimaisuus perustuu terveeseen tulojen ja menojen jakautumiseen.

juri.laurila@arctic2020.fi
+358 40 514 5000

 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arctic Smartness Village Oy

Isoaavankatu 1

96500 Rovaniemi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Arctic Smartness Village sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yritysten lehdistöaineiston jakelu mediaan. Yrityksen toimintaan liittyvien asioiden hoitaminen. Asiakastilausten käsittely. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai mainontaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Maakunta

Titteli

Sosiaalisen median tilien yksilötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhteistyökumppaninen kanssa käytävien keskusteluiden ja tiedonvaihdon perusteella yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoitetietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Arctic Smartness Village Oy:n käyttämä tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.