ASV:n tarina

Utopistinen idea vai tulevaisuuden ”normaali”? ASV Arctic Smart Village Oy:n tarina

Ajatus Älykylästä syntyi, kun Lapin aluekehityksessä pitkään mukana ollut yrityksen toimitusjohtaja Juri Laurila oli tyytymätön haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden parantamiseksi tehtäviin uudistuksiin. Hänen mielestään kehityshankkeet eivät olleet riittävän kunnianhimoisia, eikä niillä saatu tarpeeksi nopeaa vaikutusta maaseudun tyhjenemisen pysäyttämiseksi. Pelkkä energaomavaraisuus ei ole sellainen tekijä, joka saa ihmiset muuttamaan koko elämänsä kyliin. Laurilan mielestä oli oltava jokin keino, jolla väestönkehityksen suunnan voisi muuttaa. Alueen haasteiden tuntemus ja halu ratkaista ongelma antoi idean. Jos olemassaolevien kylien elinvoimaisuuden parantaminen on ylivoimainen tehtävä, on perustettava uusia elinvoimaisia kyliä, jotka parantavat myös ympäröivän alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Uusi kylä nostaa myös vanhan uuteen kukoistukseen lähituotteiden kysynnän ja palveluiden kasvaessa.

Ideassa yhdistettiin älyasuminen erilaisiin puhtaamman ja energiatehokkaamman asumisen yksittäisiin tavoitteisiin ja maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisen tavoitteisiin. Ajatus sai nopeasti erittäin paljon kiinnostusta ja kokosi laajan asiantuntijaverkoston taakseen. Tuloksena suuren potentiaalin omaava uuden tason älykkään asumisen kokonaisvaltainen konsepti, jolla myös maaseudun elinvoimaisuutta ja väestöpohjaa voidaan kasvattaa. Maaseudun uusasuttaminen mahdollistuu yhdistämällä keskittämisen ja hajauttamisen hyödyt. Ne tuottavat vaurautta kyläläisille, kunnalle ja valtiolle.

Älykylä -konseptissa tavoitellaan myös hiilineutraalia asumista. Nykyisistä hiilipäästöistä 40 % syntyy asumisesta.

Uutta asumisen mallia ideoidessaan, myös Juri mietti välillä, onko tämä ihan utopiaa. Oli päivänselvää, että puhutaan isoista muutoksista totuttuun ja rahaakin palaa kymmeniä miljoonia. Idea olikin päätyä ”ideoiden hautausmaalle” jo alkuvaiheessa.

Ajatus ei ilmeisesti halunnut tulla haudatuksi, vaan alkoi kummittelemaan Laurilan mielessä yhä useammin. Lopulta hän päätti tehdä ideasta pienen esityksen, jota hän varovasti esitteli muille aluekehittäjille. Palaute oli erittäin kannustavaa. Myös kaksi hänen kaveriaan tuli mukaan kehittämään ajatusta pidemmälle. Lopulta idean raakile esiteltiin Sodankylän kunnan kehitysjohtajalle, Jukka Lokalle. Sodankylän kunnan ja erityisesti Jukan kanssa konseptia työstettiin eteenpäin ja mietittiin miten se palvelisi Sodankylää parhaiten. Keväällä 2017 solmittiin kunnan kanssa aiesopimus. Utopia alkoi konkretisoitua pikkuhiljaa.

Idea sai median kiinnostumaan jo alkuvaiheessa.

Yritys perustettiin keväällä 2017. Kun kiinnostus konseptiin kasvoi päivä päivältä suuremmaksi, Juri päätti siirtyä kokonaan Metsähallituksen tiedottajan työstään konseptin kehittämiseen. Hän otti sokkohypyn suureen tuntemattomaan riskeeraten käytännössä koko omaisuutensa. Kuitenkin kiinnostus ja palaute oli niin hyvää, että konseptin kehittäminen ei enää voinut olla sivutoimista puuhastelua. Oli pakko valita, joko haudataan koko ajatus tai otetaan riski. Usko onnistumiseen, maan parhaiden asiantuntijoiden erittäin kannustava palaute ja tunteen palo paremman maailman kehittämiseen ja ihmisten elinvoimaisuuden parantamiseen voittivat. Näin alkoi uudenlaisen yhteisöllisyyden ja asumisen kehittämisen maailmanvalloitus. Tavoitteena on asukkaille edullinen vaihtoehto. Maailman muuttaminen ei ole helppoa, muuten se olisi jo tehty!

Töyssyjä, haasteita ja onnistumisia

Kuten voidaan odottaa, ei maailmaa muuteta ilman odottamattomia mutkia. Näiden haasteiden edessä on vain mietittävä seuraavia vaihtoehtoja. Ja juuri näiden haasteiden myötä tuote kehittyy entistä paremmaksi ja monipuolisemmaksi. Sodankylässä tilanne seisahtui kuntavaalien jälkeen vaihtuneen kunnanhallituksen päätöksellä. Kunnanhallitus ei halunnut sijoittaa hieman alle 8.000 euroa suunnitellun hankkeen hakemiseen. Yrityksen kannalta päätös oli ristiriitainen. Suunnitellulta rahoitukselta vedettiin pohja pois, mutta toisaalta päätös pakotti miettimään uusia tapoja kehittää yritystoimintaa. Sen ansiosta kehittyi Älykylä.fi -palvelualusta ja konsepti avautui myös muiden kuntien saataville. Ennakkoluulottomia kuntia on paljon, jotka näkevät Älykylä®:n potentiaalin. Tulevaisuutta rakennetaankin nyt laajemmalla pohjalla, kuin oli aikomus tässä vaiheessa. Eikä Sodankyläkään ole poissuljettu, sillä paikalliset haluavat nähdä Sodankylässä Älykylän.

Utajärven kunta otti Älykylän innokkaana vastaan. Kuntaan räätälöity GeoHouse Älykylä onkin lähtenyt hienosti liikkeelle ja se on tuonut käänteen kunnan asukaskehitykseen jo nyt, vaikka Älykylän asukashankinta ei ole edes alkanut. Positiivinen näkyvyys on jo poikinut tonttikauppoja ja uusia vuokralaisia kuntaan. Suunnitelma on, että GeoHouse Älykylä voidaan kopioida muihinkin kunnan kyliin elinvoimaisuutta parantamaan.

Fiksua ja luonnonläheistä
Älykylä toimii tehokkaimmin silloin, kun luodaan uusia kyläkokonaisuuksia alusta lähtien. Konseptin osia voidaan myös liittää jo olemassa olevien kylien elinvoimaisuutta tukemaan. Juri nauttii luonnon tarjoamista elämyksistä ja mahdollisuuksista. Hän ihailee sen monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä. Luonto mukautuu ympäröivien tekijöiden muutoksiin ja on resilienssi pienille muutoksille. Suurissa muutoksissa luonto vaihtaa jopa siellä elävät kasvit toisiin, paremmin uutta ympäristöä kestäviin lajeihin samalla pyrkien ehkäisemään muutoksen suuruutta. Samaa periaatetta noudattaen rakennetaan myös älykyläkonseptia. Yhteisöstä tulee resilientti, kun ulkopuoliset muutokset vaikuttavat minimaalisesti yhteisön asukkaisiin. Sama pätee konseptiin, joka mukautuu maailman muutoksiin ja voi ottaa uusimmat teknologisen kehityksen tuomat hyödyt asukkaille aina käyttöön avoimen kilpailutusalustansa ansiosta. Uutta kylää tehtäessä voidaan ottaa huomioon myös ympäristöasiat tehokkaasti. ”Suomen luonto on arvokas, monimuotoinen ja sitä kannattaa vaalia. Luonto tarjoaa meille ihmisille myös kestävän elämisen pohjan tuottamalla uusiutuvia raaka-aineita hyödynnettäväksi. Koska välitämme myös tulevista sukupolvista, pidämme ensiarvoisen tärkeänä ettei luontoa rasiteta turhaan ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta kaikessa tekemisessämme”, Laurila kuvailee yrityksen arvomaailmaa.

Maaseudun rakennemuutoksessa maaseudulle syntyy kasvukeskittymiä, joissa yhdistyy palveluiden saatavuus luonnon läheisyyteen. Hiljaisissa ja rauhallisissa, ruuhkattomissa asuinympäristöissä asuu onnellisia ihmisiä luonnon keskellä. Päivähoito, koulu ja kauppa yhdistettynä nopeisiin yhteyksiin ja moderneihin osaamiskeskittymiin houkuttelevat nuoria perheitä jäämään maaseudulle. He perustavat digitalisaatioon pohjautuvia korkean tason yrityksiä tai alkavat alkutuottajiksi, perustavat matkailupalveluyrityksiä tai hoiva-alan yrityksiä. Kaikille on tilaa ja toimiva ympäristö joukkoyrittämiselle.

Luonnon läheisyys laskee stressiä ja on tutkitusti hyväksi kaikille ihmisille. Maaseudulla asuukin onnellisimmat ihmiset.

Älykylä on vastaus monelle viihtyisästä asuinympäristöstä haaveilevalle. Sinne tullaan asumaan, tekemään töitä, viettämään eläkepäiviä, kasvattamaan lapsia, harrastamaan ja ennen kaikkea nauttimaan elämästä.

ASV Arctic Smart Village Oy:n matka kohti uutta normaalia on vasta alussa.