Palvelumme

Ensisijainen palvelumme on koordinoida -tuotteen mukaisten aluerakentamiskohteiden suunnittelua. Jokainen on erilainen ja paikallisiin olosuhteisiin räätälöity. Teemme suunnitelman kullekin paikalle ja paikkakunnalle toteutettavasta kokonaisuudesta yhteistyössä tilaajan kanssa. Tilaaja voi olla esimerkiksi kunta, joka haluaa uusia asukkaita tai älyasumisesta kiinnostuneiden ihmisten joukko. Tarvittaessa kilpailutamme suunnittelun, rakentajat ja palveluntuottajat, sekä tarjoamme osaamistamme rahoitus-, hallinto- ja talousmallien osalta. Voimme tarjota myös viestinnän suunnittelua ja toteutusta.

Elinvoimainen maaseutu on missiomme. Haluamme nähdä suomalaisen maaseudun, joka on elävä, turvallinen ja siellä asuu onnellisia ihmisiä. Tuotamme asumiseen, aluerakentamiseen ja hallinnointiin liittyviä palveluita monipuolisesti yhteistyökumppaniemme avulla. Meille on lähellä sydäntä myös erilaisten palveluiden tuottamisen mallit. Ajattelemme asioita realistisesti ja kehittävällä otteella. Haastamme, inspiroimme ja kannustamme ihmisiä murtamaan vanhanaikaisia ajattelutapoja. Maailma muuttuu ja totutut mallit ovat monin paikoin osoittautuneet kestämättömiksi. Yhä useammin onkin kysyttävä, miksi edelleen teemme vanhalla tavalla?

Pyydä esittely alla olevalla lomakkeella!

 


Juri Laurila
Yhtiön toimitusjohtaja ja konseptin ideanikkari on toiminut pitkään erilaisissa yhteiskuntaa kehittävissä tahoissa aktiivisella ja ennakkoluulottomalla tavalla. Hän vie rohkeasti kehitystyötä laaja-alaisesti kohti tulevaisuutta. Peloton innovaattori ei ole oppinut kangistumaan vanhoihin kaavoihin. Jos jokin asia vaatii muutosta, hän laittaa itsensä likoon muiden puolesta 100 prosenttisesti. Hänen tavoitteena on kehittää ihmisten elämänlaatua ja ympäristöystävällisyyttä, jotta meillä kaikilla olisi parempi olla ja elää maailman parhaassa maassa.

Jurille luonto on tärkeä. Luonnosta löytyy rauhaa joskus hyvinkin hektiseen elämään ja sydämen syke laskee, jolloin koko keho voi paremmin. Metsät tarjoavat virkistäytymisen lisäksi myös eettisesti puhtainta mahdollista lihaa, marjoja, sieniä ja muuta ravintoa. Kasvavat metsät tuottavat kohisten uusiutuvia raaka-aineita sitoen samalla hiiltä ilmakehästä. Resurssiviisaus, kestävät kulutustottumukset, uusiutuvan energian käyttö, ympäristöystävällisen teknologian hyödyntäminnen ja metsien kasvukyvyn varmistaminen ovatkin Jurin mielestä hyviä tapoja torjua merkittävästi ilmaston lämpenemistä Suomessa päästöjen vähentämisen ohella.

Luonnon ohella yhteiskunnan kehittäminen on Jurille lähellä sydäntä. Maaseutu on ollut hänelle aina tärkeä Teknologian kehittyminen muuttaa perinteisiä yhteiskuntamalleja ja tulojen jakautumista ihmisten välillä. Jurin haaveena on luoda ihmisille mahdollisuus parempaan huomiseen kehittämällä uutta yhteiskuntamallia, jossa naapurit tunnetaan, läheiset ihmiset ja yhteisö tunnetaan omaksi voimavaraksi ja elinvoimaisuus perustuu terveeseen tulojen ja menojen jakautumiseen.

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai laittamalla sähköpostia info@arctic2020.fi -osoitteeseen.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arctic Smart Village Oy

Ainonkatu 1 (2.krs)

96200 Rovaniemi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Arctic Smart Village sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yritysten lehdistöaineiston jakelu mediaan. Yrityksen toimintaan liittyvien asioiden hoitaminen. Asiakastilausten käsittely. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai mainontaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Maakunta

Titteli

Sosiaalisen median tilien yksilötiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhteistyökumppaninen kanssa käytävien keskusteluiden ja tiedonvaihdon perusteella yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoitetietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Arctic Smartness Village Oy:n käyttämä tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.