GeoHouse -Älykylä

 

Utajärven GeoHouse -Älykylä

Utajärven kunta Pohjois-Pohjanmaalla nappasi edelläkävijän viitan maaseudun kehittämisessä. Onnellisena kuntana tunnettu Utajärvi haluaa tehdä kunnasta entistä houkuttelevamman lanseeraamalla GeoHouse -Älykylän. GeoHouse -Älykylä on uusi, onnellisen elämän ja sujuvan arjen paikka, jossa elinvoimaisuus, älyteknologia, energiaomavaraisuus ja ympäristöystävällisyys yhdistyvät.

GeoHouse -Älykylä on Älykylä -konseptiin pohjautuva, Utajärvelle räätälöitävä asumisen kokonaisratkaisu. Tavoitteena on rakentaa 25 asunnon asuinalue, johon muuttaa 50 asukasta asumaan vakituisesti.

Yhteisöllisyys, elinvoimaisuus, toiminnallisuus, ympäristöystävällisyys, resurssitehokkuus, hyvinvointi tuovat arkeen helpotusta ja mahdollistavat nykyaikaisimpien teknologioiden hyödyntämisen elämänlaadun parantamisessa. Energiaomavaraisuus ja älyverkko tuovat merkittäviä säästöjä elinkustannuksiin, joita pyritään madaltamaan myös joukkoyrittämisen keinoin.

GeoHouse -Älykylä on koko kunnan yhteinen

Jo tavoitteiden asettelussa kuntalaiset ovat tekemässä kaikkia kuntalaisia palvelevaa ratkaisua. Ensimmäisessä työpajassa kunnanvaltuusto pohti, minkälaisia tavoitteita GeoHouse -Älykylälle asetataan. 15.10. järjestetään kaikille avoin työpaja, jossa kuntalaiset pääsevät ideoimaan kokonaisuutta. GeoHouse -Älykylä palvelee kaikkia kuntalaisia ja lisää koko kunnan elinvoimaisuutta. Siksi toivotaan aktiivista osallistumista kaikilta.

Projektin vaiheista tiedotetaan mediassa, kunnan nettisivuilla, ja ASV Arctic Smart Village Oy:n sivuilla. Lisäksi kaikki kiinnostuneet voivat täyttää lomakkeen, jonka täyttäneille lähetämme jatkossa tietoja projektin etenemisestä.