GeoHouse -Älykylä

 

Utajärven GeoHouse -Älykylä

Utajärven kunta Pohjois-Pohjanmaalla nappasi edelläkävijän viitan maaseudun kehittämisessä. Onnellisena kuntana tunnettu Utajärvi haluaa tehdä kunnasta entistä houkuttelevamman lanseeraamalla GeoHouse -Älykylän. GeoHouse -Älykylä on uusi, onnellisen elämän ja sujuvan arjen paikka, jossa elinvoimaisuus, älyteknologia, energiaomavaraisuus ja ympäristöystävällisyys yhdistyvät.

GeoHouse -Älykylä on Älykylä -konseptiin pohjautuva, Utajärvelle räätälöitävä asumisen kokonaisratkaisu. Tavoitteena on rakentaa 25 asunnon asuinalue, johon muuttaa 50 asukasta asumaan vakituisesti.

Yhteisöllisyys, elinvoimaisuus, toiminnallisuus, ympäristöystävällisyys, resurssitehokkuus, hyvinvointi tuovat arkeen helpotusta ja mahdollistavat nykyaikaisimpien teknologioiden hyödyntämisen elämänlaadun parantamisessa. Energiaomavaraisuus ja älyverkko tuovat merkittäviä säästöjä elinkustannuksiin, joita pyritään madaltamaan myös joukkoyrittämisen keinoin.

GeoHouse -Älykylä on koko kunnan yhteinen

Jo tavoitteiden asettelussa kuntalaiset olivat tekemässä kaikkia kuntalaisia palvelevaa ratkaisua. Ensimmäisessä työpajassa kunnanvaltuusto pohti, minkälaisia tavoitteita GeoHouse -Älykylälle asetataan. 15.10. järjestettiin kaikille avoin työpaja, jossa kuntalaiset pääsivät ideoimaan kokonaisuutta. GeoHouse -Älykylä palvelee kaikkia kuntalaisia ja lisää koko kunnan elinvoimaisuutta viagra prezzo.

Työpajojen tulosten ja kunnan toiveiden mukaisesti laadittiin liitteineen 23 sivuinen raportti GeoHouse Älykylän tavoitteiksi. Raportissa määriteltiin tavoitteet kohderyhmän, sijainnin, kokoluokan, talouden, yhteisöllisyyden, teknologisten toteutusten, palveluiden ja tuotannon, ympäristön ja ilmaston, sekä kestävän alue- ja tilasuunnittelun osalta. Jos olet kiinnostunut raportista, voit pyytää sen nähtäväksesi laittamalla viestiä info@arctic2020.fi -osoitteeseen.

Projektin vaiheista tiedotetaan mediassa, kunnan nettisivuilla, ja ASV Arctic Smart Village Oy:n sivuilla. Lisäksi kaikki kiinnostuneet voivat täyttää lomakkeen, jonka täyttäneille lähetämme jatkossa tietoja projektin etenemisestä.