Pilotti näyttää tietä

Mallikylää suunnitellaan Sodankylään ja rakentamisen on suunniteltu alkavaksi 2020-2021. Tavoitteena on, että kylästä muodostuu asuinpaikka 500 ihmiselle, joista merkittävä osa myös työllistyy kylässä. Jokaisessa perustettavassa kylässä huomioidaan paikalliset olosuhteet, ympäristö ja ihmiset suunnitellessa kokonaisuutta. Sodankylän kokonaisuus koostuu monesta tekijästä, joita ovat matkailuympäristö, sijainti, luonto, vesistö, palveluntarjonta, kaivoshankkeet ja niin edelleen.

Sodankylässä tehdään kokonaan uusi kylä aiemmin rakentamattomaan paikkaan. Tällä saavutetaan monenlaisia hyötyjä, jotka heijastuvat myös lähiympäristöön. Uutta alusta asti tekemällä voidaan optimoida energian hallintaa ja tehdä kustannustehokasta infrastuktuurin suunnittelua. Vaikka lähellä olisi ollut tarjolla myös kunnallinen jätevesiverkosto, päätettiin suunnitella myös oma vedenpuhdistusjärjestelmä, jolla mahdollistetaan uudentyyppistä jätevesien keruuta ja käsittelyä.

Energiaomavaraisuus tuo asukkaille säästöjä

Sähkö, lämpö ja liikennepolttoaineita tuotetaan kylään tulevalla biovoimalaitoksella ja aurinkoenergialla. Käyttäjien omistaman energiayhtiön tuotot pysyvät kylässä. Energian käytön lisäksi ylituotantoa voidaan myydä myös ulos kylästä, jolloin tuotantokustannukset alenevat. Energiaa tuotetaan puusta ja kylässä syntyvästä biomateriaalista, kuten biojätteistä, tuotannon sivutuotteista ja muista raaka-aineista. Koska rakennuskanta voidaan sijoittaa suhteellisen lähelle toisiaan, ei siirrossa tapahtuvaa lämpöhukkaa pääse merkittävästi syntymään. Rakennuksiin sijoitettavat aurinkopaneelit kytketään kylän sähköverkkoon, jolloin saadaan kaikki tuotettu energia optimoinnin piiriin. Energian varastoinnilla kesäaikana tuotettua energiaa voidaan käyttää kylminä talvikuukausina tai sitä voidaan käyttää valtakunnanverkon kulutuspiikkien tasoittamiseen.

Hotelli tukemaan koko kylän elinvoimaisuutta

Sodankylä on sijainniltaan optimaalinen kansainvälistä turismia ajatellen. Sijainti kolmen lentokentän läheisyydessä ja Lapin vilkkaimman kesämatkailureitin varrella antaa eväät ympärivuotiseen matkailutoimintaan. Lähellä oleva Lapin luonto tarjoaa puitteet monipuoliselle matkailupalvelutuotannolle ja hiljaisuus kruunaa kokonaisuuden. Revontulia unohtamatta! Sodankylässä on myös tarvetta nykyaikaiselle majoituspalvelulle, joka pystyy tarjoamaan kokouspaketteja eksoottisen elämyksen lisäksi. Vireillä olevat kaivoshankkeet vain lisäävät kunnan monipuolisuutta.

Hotelli edustaa uutta ajattelutapaa. Siinä missä talotkin, myös hotelli mukautuu tarpeen mukaan. Päärakennuksesta ja lisärakennuksista koostuvaa hotellia ei tarvitse kerralla rakentaa koko mittaansa, vaan lisärakennuksia voidaan tehdä tarpeen mukaan. Siten investointitahti pysyy maltillisena ja rahoitusosuus pienempänä. Koska hotelli tulee olemaan pääasiassa kylän asukkaiden omistuksessa, siitä saatavat tuotot pienentävät asumisen menoja ja tuovat jopa lisätuloja!

Kalaa ja kasviksia

Älykylässä tuotetaan myös ruokaa. Maan alle sijoitettava kalojen putkikasvattamo tuottaa paikallista kalaa kyläläisille, hotellin ravintolaan ja paikallisille, sekä alueellisille kaupoille ja ravintoloille. Siten pienennetään asukkaiden ruokalaskua ja saadaan työtä ja tuloja yhteisöön. Suljetussa vesikiertojärjestelmässä ei synny ympäristövaikutuksia. Kalankasvatus mahdollistaa yhteistyön paikallisten kalastajien kanssa kalankäsittelyssä, -jalostuksessa ja jakelussa. Paikallisten kalastajien elinkeinoa tuetaan luonnollisesti myös heiltä ostettavien kalojen muodossa.

Kasvihuonetta suunnitellaan samoin sijoitettavaksi maan alle. Syynä tähän ratkaisuun on arktiset olosuhteet. Talvella kylmyys ei lisää lämmityskustannuksia merkittävästi, kun rakennus on maan sisässä. Eristys ja maasta tuleva lämpö pitävät pakkasen loitolla. Pimeys vaatii joka tapauksessa valaistuksen järjestämisen muilla tavoin. Kesällä kasvihuonetta taas ei tarvitse jäähdyttää, kun ympäri vuorokauden paistava aurinko hehkuttaa ulkona.  Nykyisellä teknologialla valaistus ja ilmanlaatu kasvihuoneessa voidaan säätää vastaamaan minkälaista ilmastoa tahansa maailmassa. Tämä taas antaa mahdollisuuden lappilaisen hulluuden kasvuun. Ehkäpä kylässä tullaan kasvattamaan maailman pohjoisimmat ananakset tai papayat jonain päivänä..


Lähi- ja luonnontuotteita omaan käyttöön ja myytäväksi

Perustettavassa kylässä tuotetaan runsaasti lähituotteita. Yksi tuotantolaitos on maatila, jossa toimii myös kotieläintila. Siellä voi osallistua maatilan arkirutiineihin ohjatusti ja samalla tuotetaan lähiruokaa hotellin ravintolaan ja lähialueiden kauppoihin. Eläinten hoitaminen kuuluu luonnollisesti myös palveluvalikoimaan.

Lähituotteita tuotetaan myös perustettavassa luonnontuotejalostamossa ja pienpanimokin on haaveena saada kylään. Luonnontuotteiden valmistukseen suunnitellaan vuokrattavia tuotantotiloja paikallisille luonnontuoteyrityksille. Ne voivat saada synergiahyötyjä yhteisten pakkaus- ja jakelutilojen ja välineiden muodossa, sekä jakelu- ja raaka-aineiden hankintaketjujen kautta.

Moduulitalot mukautuvat elämään

Kylään varataan alueita muuttovalmiina moduuleina tuotaville taloille. Sodankylässäkin valmistettavien Teijo-Talojen valmistalokonsepti sopii hyvin Sodankylään perustetttavaan älykylään. Talot tuodaan paikalle kokonaisina tai useamman moduulin ryhminä ja asennetaan paikalleen muuttovalmiiksi päivässä. Jos tilan tarve kasvaa vaikkapa perheenlisäyksen johdosta, voi asukas hankkia lisämoduulin huoneita lisäämään. Lasten muuttaessa omaan kotiin, voi ylimääräiset moduulit myydä tai laittaa kiertoon seuraavalle tarvitsijalle.

Nopean asennuksen ansiosta ei ole pelkoa siitä, että aiemmin muuttavat asukkaat joutuisivat asumaan vuosikausia rakennustyömaalla. Jo perusinfran rakentamisen yhteydessä tehdään tonttien tasaukset ja tuodaan liitännät tontille. Sen jälkeen tontti voi olla tyhjillään jopa vuosia ennen kuin siihen jonain päivänä ilmestyy valmis talo asuttavaksi.

Kerrostalot ovat myös moduuleista tehtäviä rakennuksia. Moduulit rakennetaan sisätiloissa, joten ne eivät joudu säälle tai kosteudelle alttiiksi rakennusaikana.

Vedet puhdistuvat omassa puhdistamossa

Asuminen tuottaa myös jätevesiä. Sodankylään tehdään myös vedenpuhdistuslaitos , joka käsittelee kylän jätevedet. Puhdistamolta syntyy myös materiaaleja, jotka käytetään omassa energiantuotannossa.  Taloihin pyritään rakentamaan viemäröinti siten, että jo ennen käsittelyä erotellaan harmaat vedet ja ”raskaampi tavara”. Näin voidaan osa jätevesistä käsitellä kevyemmillä ja edullisemmilla menetelmillä. Kiintoainesten erottelu on helpompaa ja energiaksi muutettavaa jätettä saadaan helpommin hyödynnettyä biovoimalassa .

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on Arctic Smartness Village Oy:n konseptissa keskeisessä osassa. Koska odotusarvoisesti valtaosa kyliin muuttavista ihmisistä ei tunne toisiaan entuudestaan, yhteisöllisyyteen panostetaan monin tavoin. Siihen kuuluu luonnollisesti yhteisöllisyyttä lisäävät toiminnallisuudet, mutta konseptimme tueksi luomme sovellusalustaa ja mallia, jotka motivoivat asukkaita osallistumaan kylän toimintoihin ja tekemään asioita yhdessä.

Yhteisöllisyyttä lisäävät luonnollisesti myös yhteisomistukset, yhteiskäyttötilat ja yhteiskäytössä olevat ajoneuvot, joita kyliin hankitaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Yhteiskäyttöautot ja muut liikkumisen välineet tulevat myös näkymään katukuvassa. Jokaisen ei tarvitse ostaa venettä päästäkseen vesille tai autoa ostoksilla käyntiin, kun kyläosuuskunta omistaa tarvittavat välineet ja jokainen voi niitä käyttää. Talvella voi pilkille mennä yhteisellä sähkötoimisella moottorikelkalla tai miksi ei vaikkapa sähköavusteisella Fatbikellä. Asukkaat voivat itse päättää, mitä yhteisesti hankitaan. Ajoneuvojen varaukset ja käyttöönotot tehdään sovelluksen avulla.

Kylän tapahtumista ilmoitetaan sovelluksen välityksellä asukkaille. Myös asukkailla on mahdollisuus käyttää sovellusta, mikäli heillä on ilmoitusasioita muille kyläläisille tai operaattorille. Myös kylän yhteisistä tehtävistä voidaan ilmoittaa sovelluksen kautta ja joitakin tehtäviä voi myös varata tehtäväksi sovelluksella. Osuuskunta voi maksaa työstä korvauksen..
Kylien asioista päättävät asukkaat ja säännöllisesti järjestettävissä kyläkokouksissa voidaan yhdessä suunnitella tapahtumien järjestämistä, ajoneuvojen hankintoja tai vaikka pihatalkoista.

Tavoitteenamme on, että asukkaat ovat onnellisia ja välittävät läheisistään. Toisen huomiointi kasvattaa elämän rikkautta ja tuo iloisen mielen tekijälle ja hänen ympärilleen!

Kestävät materiaalivalinnat lisäävät ekologisuutta

Puumateriaalin käyttö rakennuksissa on tänä päivänä monellakin tavalla perusteltua. Sen lisäksi, että puu on terveellinen materiaali, se on myös ekologinen vaihtoehto. Lähellä tuotetusta puusta tehdyt rakennukset sitovat hiiltä pitkiksi ajoiksi ja niiden tilalle pääsee kasvamaan uusia puita, jotka taas sitovat hiiltä. Lisäksi puu on esteettisesti kaunis materiaali ja se luo viihtyisyyttä ja tunnelmaa asumiseen ja olemiseen. Selvittelemme myös muita ekologisia materiaalivaihtoehtoja. Betonia tullaan käyttämään vain maata vasten olevissa osissa tarvittaessa.

Älykäs asuminen on kokonaisuus

Älyasuminen on paljon muutakin kuin älykästä teknologiaa, kun puhutaan älykylistä. Kodin laitteiden puhe- ja ääniohjaus lisää asumisen helppoutta. Älykkäät lukitusjärjestelmät, liiketunnistimet ja seurantajärjestelmät tuovat lisäksi turvaa. Erillisille hälytysjärjestelmille ei ole tarvetta. Mobiililaitteilla toimivat lukot mahdollistavat ovien avaamisen tarvittaessa myös matkoilta ja mahdollisista vesivahingoista tulee hälytys silloinkin, kun kukaan ei ole paikalla. Meidän konseptissamme älykäs ajattelutapa on laajennettu kuitenkin koskemaan koko kylän toiminnallisuutta ja energiatehokkuutta. Joissain paikoissa mielestämme älykkäin ratkaisu on jotain muuta kuin teknologinen ratkaisu, vaikka sellainenkin olisi mahdollista. Suunnittelemme kylään myös 3D -tuotantoa ja robottibussia liikennöimään perustettavan älykylän ja Sodankylän keskustan välille. Ehkä myös työpaikkaliikennettä kaivoksille voisi toteuttaa autonomisesti liikkuvalla bussilla..

 

Meidän mielestämme älykkyys on kokonaisuus, joka palvelee asukkaita ja yhteisöä mahdollisimman hyvin!