Mikä on Älykylä?

Tavoitteena on, että mallikylästä muodostuu asuinpaikka, joista osa myös työllistyy Älykylässä. Jokaisessa perustettavassa Älykylässä huomioidaan paikalliset olosuhteet, ympäristö ja ihmiset suunnitellessa kokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu monesta tekijästä, joita ympäröivät tekijät tukevat. Tekijä voi olla matkailuympäristö, sijainti, luonto, vesistö, palveluntarjonta, elinkeinoelämän hankkeet ja niin edelleen.

Konseptissa tehdään kokonaan uusi Älykylä aiemmin rakentamattomaan paikkaan. Tällä saavutetaan monenlaisia hyötyjä, jotka heijastuvat myös lähiympäristöön. Uutta alusta asti tekemällä voidaan optimoida energian hallintaa ja tehdä kustannustehokasta infrastuktuurin suunnittelua.

Energiaomavaraisuus tuo asukkaille säästöjä

Sähkö, lämpö ja liikennepolttoaineita tuotetaan kylään tulevalla uusiutuvan energian tuotannolla. Käyttäjien omistaman energiayhtiön tuotot pysyvät kylässä. Energian käytön lisäksi ylituotantoa voidaan myydä myös ulos alueelta, jolloin tuotantokustannukset alenevat. Energiaa tuotetaan puusta ja kylässä syntyvästä biomateriaalista, kuten biojätteistä, tuotannon sivutuotteista ja muista raaka-aineista. Koska rakennuskanta voidaan sijoittaa suhteellisen lähelle toisiaan, ei siirrossa tapahtuvaa lämpöhukkaa pääse merkittävästi syntymään. Rakennuksiin sijoitettavat aurinkopaneelit kytketään kylän sähköverkkoon, jolloin saadaan kaikki tuotettu energia optimoinnin piiriin. Energian varastoinnilla kesäaikana tuotettua energiaa voidaan käyttää kylminä talvikuukausina tai sitä voidaan käyttää valtakunnanverkon kulutuspiikkien tasoittamiseen.

 

 Moduulitalot mukautuvat elämään

Kylään varataan alueita muuttovalmiina moduuleina tuotaville taloille. Esimerkiksi modulaarinen rakentaminen sopii hyvin perustettavaan Älykylä:ään. Talot tuodaan paikalle kokonaisina tai useamman moduulin ryhminä ja asennetaan paikalleen muuttovalmiiksi päivässä. Jos tilan tarve kasvaa vaikkapa perheenlisäyksen johdosta, voi asukas hankkia lisämoduulin huoneita lisäämään. Lasten muuttaessa omaan kotiin, voi ylimääräiset moduulit myydä tai laittaa kiertoon seuraavalle tarvitsijalle.

Nopean asennuksen ansiosta ei ole pelkoa siitä, että aiemmin muuttavat asukkaat joutuisivat asumaan vuosikausia rakennustyömaalla. Jo perusinfran rakentamisen yhteydessä tehdään tonttien tasaukset ja tuodaan liitännät tontille. Sen jälkeen tontti voi olla tyhjillään jopa vuosia ennen kuin siihen jonain päivänä ilmestyy valmis talo asuttavaksi. Kerrostalot ovat myös moduuleista tehtäviä rakennuksia. Moduulit rakennetaan sisätiloissa, joten ne eivät joudu säälle tai kosteudelle alttiiksi rakennusaikana.

 

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on Älykylä:ssä keskeisessä osassa. Koska odotusarvoisesti valtaosa kyliin muuttavista ihmisistä ei tunne toisiaan entuudestaan, yhteisöllisyyttä tuetaan monin tavoin. Yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteiseen tekemiseen osallistumiseen motivoidaan teknisillä, rakenteellisilla ja arkkitehtonisilla ratkaisuilla. Minkäänlaista pakkoa osallistumiseen ei ole ja meille on ihan ok, jos asukas haluaa pysytellä oman perheen parissa.

Yhteisöllisyyttä lisäävät luonnollisesti myös yhteisomistukset, yhteiskäyttötilat ja yhteiskäytössä olevat ajoneuvot, joita kyliin hankitaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Yhteiskäyttöautot ja muut liikkumisen välineet tulevat myös näkymään katukuvassa. Jokaisen ei tarvitse ostaa venettä päästäkseen vesille tai autoa ostoksilla käyntiin, kun kyläosuuskunta omistaa tarvittavat välineet ja jokainen voi niitä käyttää. Talvella voi pilkille mennä yhteisellä sähkötoimisella moottorikelkalla tai miksi ei vaikkapa sähköavusteisella Fatbikellä. Asukkaat voivat itse päättää, mitä yhteisesti hankitaan.

Tavoitteenamme on, että asukkaat ovat onnellisia ja välittävät läheisistään. Toisen huomiointi kasvattaa elämän rikkautta ja tuo iloisen mielen tekijälle ja hänen ympärilleen!

Kestävät materiaalivalinnat lisäävät ekologisuutta

Puumateriaalin käyttö rakennuksissa on tänä päivänä monellakin tavalla perusteltua. Sen lisäksi, että puu on terveellinen materiaali, se on myös ekologinen vaihtoehto. Lähellä tuotetusta puusta tehdyt rakennukset sitovat hiiltä pitkiksi ajoiksi ja niiden tilalle pääsee kasvamaan uusia puita, jotka taas sitovat hiiltä. Lisäksi puu on esteettisesti kaunis materiaali ja se luo viihtyisyyttä ja tunnelmaa asumiseen ja olemiseen. Selvittelemme myös muita ekologisia materiaalivaihtoehtoja. Betonia tullaan käyttämään vain välttämättömissä paikoissa.

 on kokonaisuus

Älyasuminen on paljon muutakin kuin älykästä teknologiaa, kun puhutaan älykylistä. Kodin laitteiden puhe- ja ääniohjaus lisää asumisen helppoutta. Älykkäät lukitusjärjestelmät, liiketunnistimet ja seurantajärjestelmät tuovat lisäksi turvaa. Erillisille hälytysjärjestelmille ei ole tarvetta. Mobiililaitteilla toimivat lukot mahdollistavat ovien avaamisen tarvittaessa myös matkoilta ja mahdollisista vesivahingoista tulee hälytys silloinkin, kun kukaan ei ole paikalla. Meidän konseptissamme älykäs ajattelutapa on laajennettu kuitenkin koskemaan koko kylän toiminnallisuutta ja energiatehokkuutta. Joissain paikoissa mielestämme älykkäin ratkaisu on jotain muuta kuin teknologinen ratkaisu, vaikka sellainenkin olisi mahdollista. Suunnittelemme kylään on esimerkiksi 3D -tuotantoa.

 

Meidän mielestämme älykkyys on kokonaisuus, joka palvelee asukkaita ja yhteisöä mahdollisimman hyvin!