Mikä on Älykylä?

Älykylä on kaikenikäisille. Se mahdollistaa palveluiden paranemisen ja jatkuvuuden, sekä kustannustehokkaan tuottamisen. Mutta se voi olla myös ”mummola”, jossa ”sijaismummo” katsoo lasten perään tai ”sijaisukki” opettaa lapsia kalastamaan, kun vanhemmilla on muuta menoa.

Lasten päiväkoti- ja koulukuljetukset voivat hoitua yhteiskuljetuksella, kuten myös kaupassa käynnit tai työmatkatkin.

Haluamme, että Älykylässä asuu ihmisiä vauvasta vaariin ja että he myös nauttivat sukupolvien välisestä yhteistyöstä.

 

Energiaomavaraisuus tuo asumiseen säästöjä

Omalla energiantuotannolla voidaan saavuttaa merkittäviä vuosisäästöjä. Älykylissä käytettävä energiaratkaisu voi tuottaa jopa 1100 euron (58 %) vuosisäästöt ”tavalliseen” energiaratkaisuun verrattuna.

Myös aluetalous saa osansa, kun energia tuotetaan itse. Raha jää lähialueelle vahvistamaan aluetaloutta.

Elinvoimaisuutta kasvatetaan myös muilla tavoin. Tuloja lisäämällä ja säästämällä kustannuksissa.

 

 

Yhteisöllisyyttä tuetaan

Yhteisöllisyyden tukeminen on Älykylä:ssä keskeisessä osassa. Yhteisöllisyyttä tukevat ratkaisut ovat läsnä arjessa monella tavalla. On muistettava, että yhteisö syntyy ihmisistä, jotka näkevät sen lisäarvon, jota yhteisöllisyys elämään tuo. Sitä ei voi kukaan ulkopuolinen antaa tai määrätä syntyväksi.

Tavoitteenamme on, että asukkaat ovat onnellisia ja välittävät läheisistään. Toisen huomiointi ja auttaminen kasvattaa elämän rikkautta ja tuo iloisen mielen tekijälle ja hänen ympärilleen!

 

Ympäristö voi hyvin, ihminen voi hyvin

Haluamme olla osa ratkaisua, jolla ilmastonmuutosta ratkaistaan. Asuminen tuottaa tällä hetkellä 40 % kasvihuonepäästöistä. Älykyän tavoitteena on hiilineutraali asuminen.  Ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus, resurssiviisaus ja kiertotalous ovat asioita, jotka haluamme tuoda ihmisten arkeen.

Ekologisuus on myös rahansäästöä. Se voi tarkoittaa kuitenkin myös elintason nousua. Jakamistalous antaa mahdollisuuden vähentää kulutusta ja samalla saada laadukkaampia välineitä monipuolisemmin käyttöön.

 

 

 on kokonaisuus

Älyasuminen on paljon muutakin kuin älykästä teknologiaa, kun puhutaan älykylistä. Kodin laitteiden puhe- ja ääniohjaus lisää asumisen helppoutta. Älykkäät lukitusjärjestelmät, liiketunnistimet ja seurantajärjestelmät tuovat lisäksi turvaa. Erillisille hälytysjärjestelmille ei ole tarvetta. Mobiililaitteilla toimivat lukot mahdollistavat ovien avaamisen tarvittaessa myös matkoilta ja mahdollisista vesivahingoista tulee hälytys silloinkin, kun kukaan ei ole paikalla.

Älykylä -konseptissa älykäs ajattelutapa on laajennettu kuitenkin koskemaan koko kylän toiminnallisuutta ja kattavasti asumiseen liittyviä asioita. Joissain paikoissa mielestämme älykkäin ratkaisu on jotain muuta kuin teknologinen ratkaisu, vaikka sellainenkin olisi mahdollista toteuttaa.

Meidän mielestämme älykkyys on kokonaisuus, joka palvelee asukkaita ja yhteisöä mahdollisimman hyvin!