Usein kysytyt kysymykset?

Kuka maksaa rakentamisen? Rakentaminen on rakentamista, olipa kohde sitten Älykylässä tai jossain muualla. Älykylässä tulevat asukkaat toimivat rakennuttajina ja investoreina, jotka rakentavat omaa tulevaisuuttaan. Rakentamisen/ rakennuttamisen kustannukset tulevat asukkaiden maksettaviksi. Säästöjä tulee kilpailutusten ja isompien kilpailutuserien myötä rakentamisen eri vaiheissa. Kuten kaikessa rakentamisessa, myös Älykylään asunnon rakentaja joutuu rahoituksen itse järjestämään

Mitä rakentaminen maksaa? Rakentamisen hinta määräytyy rakennettavasta kokonaisuudesta. Aivan kuten muussakin rakentamisessa, hintaan vaikuttavat rakennusten koko ja laatu, sekä varustelutaso. Älykylään rakentaessa on tiettyjä asioita, joissa hintaan vaikuttavat tekijät poikkeavat perinteisestä. Esimerkiksi energiaratkaisussa sinun ei tarvitse maksaa sähköliittymästä paikalliselle yhtiölle, vaan se osuus voidaan käyttää yhteisen energialaitoksen investointiin. Tällä voit saavuttaa jopa yli 50 %:n säästöt energiakustannuksissa. Älykotijärjestelmä maksaa hieman perinteistä sähköjärjestelmää enemmän, mutta se tuo elämisen aikaisia säästöjä kuolettaen investoinnin ja lisää asumismukavuutta huomattavasti. Kaikissa ratkaisuissa pyritään tekemään elinvoiman ja elinkaariajattelun mukaisesti älykkäimmät ratkaisut.

Miten voin olla varma, että asuntoni arvo säilyy? Maaseudulla on meneillään ilmiö, joka on seurausta urbanisaatiokehityksestä. Kysynnän hiipuessa talojen kysyntä pienenee ja arvo laskee. Toki me haluaisimme ajatella, että Älykylään asumaan tulevat henkilöt investoivat tulevaisuuteen tarkoituksenaan asua Älykylässä pitkään. Mutta aina ei ihan kaikkea pysty ennustamaan ja voi tulla tilanne eteen, että pitää muuttaa. Mikäli koet riskinä asunnon arvon alenemisen, joka voisi realisoitua, kannattaa harkita modulaarista rakentamista, jota myös konseptissamme tuetaan. Tällöin sinulla on yhtenä mahdollisuutena myynnin sijasta ottaa talo mukaan muuttaessasi.

Voinko saada rahaa asumiseen Älykylästä? Voit saada myös tuloja, mikäli yhteisö tekee työtä kaikkien eteen. Yhdessä omistetut yritykset voivat tehdä mittaviakin voittoja, mutta kuten yritystoiminnassa yleensäkin, yritysten tarkoitus on tehdä voittoa. Älykylässä voittona voidaan nähdä myös tuotetut palvelut tai hyödykkeet.

Mitä säästöjä voin saada 10 vuoden kuluttua? Älykylä™ rakentaessa tehdään investointeja, joilla saavutetaan taloudellisia säästöjä. 10 vuoden kuluttua investointeihin otetut lainat ovat pääosin maksettuja ja rahoituskustannukset pienentyneet. Näin ollen voidaan odottaa, että säästöt vain kasvavat tulevaisuudessa.

Saanko investoimani rahat takaisin, jos minun täytyy muuttaa pois Älykylästä? Investoimasi rahat on käytetty osuuskunnan kehittämiseen. Sinulla on oikeus hakea osuusmaksupalautusta aina siihen summaan asti, kuin olet maksanut maksuja osuuskuntaan liittyessäsi. Osuusmaksujen palauttamisesta sovitaan tarkemmin osuuskunnan säännöissä.


Kuka palveluita tuottaa? Älykylässä palveluita tuottavat asukkaat. He voivat tehdä sitä vapaaehtoisena ja omaksi, sekä muiden iloksi, osuuskunnan palkkaamana, kevytyrittäjänä tai vaikka oman yrityksensä kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että palvelut ovat helposti saatavilla. Yhteisö voi myös itse tilata palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos ei haluttuja palveluita saada tuotettua itse. Esimerkiksi hieroja tai kampaaja voi käydä sovittuina aikoina tuottamassa palveluitaan yhteisön jäsenille.
ASV Oy ei pysty lupaamaan palveluita, koska emme tiedä etukäteen minkälaista osaamista Älykylään muuttaa tai ovatko he halukkaita palveluita tuottamaan. Voimme kuitenkin kohdentaa markkinointia sellaisille ryhmille, jotka voisivat haluttuja palveluita tuottaa yhteisössä ja yrittää sitä kautta vaikuttaa palveluiden tuottamiseen.

Miten takaatte yhteisöllisyyden? Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä™ -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys syntyy kuitenkin aina sen jäsenistä. Yhteisön ulkopuoliset eivät voi yhteisöllisyyttä luoda tai luvata. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme.