GeoHouse – Utajärvi


Utajärven kunta Pohjois-Pohjanmaalla nappasi edelläkävijän viitan maaseudun kehittämisessä. Onnellisena kuntana tunnettu Utajärvi haluaa tehdä kunnasta entistä houkuttelevamman lanseeraamalla GeoHouse -Älykylän.

GeoHouse -Älykylä on Älykylä -konseptiin pohjautuva, Utajärvelle räätälöitävä asumisen kokonaisratkaisu. Tavoitteena on rakentaa 30 asunnon asuinalue. GeoHouse Älykylän tuleville asukkaille avataan varausmahdollisuus samalla, kun Älykylä.fi -palvelu avataan.

Alueen kaavoitus aloitetaan elokuussa 2019 ja rakentaminen 2020. (Kuva: Arkkitehtitoimisto Toni Yli-suvanto oy)

GeoHouse -Älykylä on koko kunnan yhteinen hanke
Jo tavoitteiden asettelussa kuntalaiset olivat tekemässä kaikkia kuntalaisia palvelevaa ratkaisua. Ensimmäisessä työpajassa kunnanvaltuusto pohti, minkälaisia tavoitteita GeoHouse -Älykylälle asetataan. 15.10. järjestettiin kaikille avoin työpaja, jossa kuntalaiset pääsivät ideoimaan kokonaisuutta. GeoHouse -Älykylä palvelee kaikkia kuntalaisia ja lisää koko kunnan elinvoimaisuutta

Työpajojen tulosten ja kunnan toiveiden mukaisesti laadittiin liitteineen 23 sivuinen raportti GeoHouse Älykylän tavoitteiksi. Raportissa määriteltiin tavoitteet kohderyhmän, sijainnin, kokoluokan, talouden, yhteisöllisyyden, teknologisten toteutusten, palveluiden ja tuotannon, ympäristön ja ilmaston, sekä kestävän alue- ja tilasuunnittelun osalta. Jos olet kiinnostunut raportista, voit pyytää sen nähtäväksesi laittamalla viestiä osoitteeseen info@arctic2020.fi.

Projektin vaiheista tiedotetaan GeoHouse Älykylän ja ASV:n Facebook -sivuilla, mediassa, kunnan nettisivuilla, ja ASV Arctic Smart Village Oy:n sivuilla. Lisäksi kaikki kiinnostuneet voivat rekisteröityä Älykylä.fi -osoitteessa ja saada jatkossa tietoja projektin etenemisestä.