Sodankylän Älykylä

Sodankylän Älykylä® -hanke eteneee tällä hetkellä ilman tavoiteaikataulua. Kunnan aloitteesta käydään neuvottelua valtion maiden luovutuksesta Älykylän perustamiseksi. Neuvottelut perustuvat tekemäämme aiesopimukseen, jossa kunta on sitoutunut edistämään Älykylän perustamista. Neuvottelua käydään Metsähallituksen kanssa Orajokisuunkankaan alueesta.

Tulevan Älykylän sijainti saattaa olla kartassa näkyvä valtion omistama maa-alue, joka rajoittuu tien ja joen väliin. (kuva: Retkikartta.fi)

Sodankyläläisten tammikuussa 2019 perustama Sodankylän Älykylä-yhdistys edistää Sodankylän Älykylän perustamista. Yhdistyksen jäsenet haluavat antaa oman panoksensa kunnan asukasmäärän, elinvoimaisuuden ja ostovoiman kehittämiseen. Älykylä® edistäisi toteutuessaan Sodankylään muuttavien ja itselleen asuntoa rakentavien asukkaiden muuttamista kuntaan.

Yhdistys perustettiin edistämään resurssiviisasta, sekä ilmasto- ja ympäristöystävällistä asumista toteuttavan asuinalueen perustamista Sodankylään. Uudenlaisella asumisen mallilla pyritään ratkaisemaan maaseutukuntien elinvoimaisuushaasteita ja houkuttelemaan uusia asukkaita maalle.

Sodankylän Älykylä -yhdistys ottaa avosylin jäsenikseen kaikki yksityishenkilöt, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kunnan elinvoimaisuutta ja resurssiviisasta asumista Suomessa. Kannatusjäseniksi hyväksytään yksityisten henkilöiden lisäksi yritykset ja muut organisaatiot. Jäsenyydestä tai kannatusjäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sähköpostilla. Tervetuloa mukaan tekemään Sodankylästä mallikunta, joka aktiivisesti tekee muutosta maaseudun hyväksi!

Sodankylän Älykylä -yhdistyksen puheenjohtajana toimii Hanna-Leena Pesonen ja varapuheenjohtajana Pentti Lahdensuu.

Sihteerinä toimii Krista Stauffer. Lisätietoja ja jäseneksi ilmoittautuminen sv.sihteeri(at)gmail.com.