Sodankylän Älykylä

Sodankyläläisten perustama Sodankylän Älykylä-yhdistys edistää Sodankylän Älykylän perustamista. Yhdistyksen jäsenet haluavat antaa oman panoksensa kunnan asukasmäärän, elinvoimaisuuden ja ostovoiman kehittämiseen.

Yhdistys perustettiin tammikuussa edistämään resurssiviisasta, sekä ilmasto- ja ympäristöystävällistä asumista toteuttavan asuinalueen perustamista Sodankylään. Uudenlaisella asumisen mallilla pyritään ratkaisemaan maaseutukuntien elinvoimaisuushaasteita ja houkuttelemaan uusia asukkaita maalle.

Yhdistyksen jäsenet osallistuvat yhdistyksen toimintaan ja noudattavat perustamiskokouksessa vahvistettavia yhdistyksen sääntöjä. Perustamiskokous määrittelee jäsenmaksut jäsenille ja kannatusjäsenille. Olemme valmistelleet sääntöpohjan, joka viimeistellään perustamiskokouksessa.

Sodankylän Älykylä -yhdistys ottaa avosylin jäsenikseen kaikki yksityishenkilöt, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kunnan elinvoimaisuutta ja resurssiviisasta asumista Suomessa. Kannatusjäseniksi hyväksytään yksityisten henkilöiden lisäksi yritykset ja muut organisaatiot. Jäsenyydestä tai kannatusjäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sähköpostilla. Tervetuloa mukaan tekemään Sodankylästä mallikunta, joka aktiivisesti tekee muutosta maaseudun hyväksi!

Sodankylän Älykylä -yhdistyksen puheenjohtajana toimii Hanna-Leena Pesonen ja varapuheenjohtajana Pentti Lahdensuu.

Sihteerinä toimii Krista Stauffer.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Jari Hakkarainen, Tiina Kärjä-Lahdensuu ja Ville Häkkinen. Varajäseninä toimivat Jouko Lokka ja Juri Laurila.